close
تبلیغات در اینترنت

هدایت به بالای صفحه

چند نكته مهم در مورد فصل دوم علوم تجربي پايه هشتم

آوای دانش
    فصل دوم: از درون اتم چه خبر چند نكته مهم: همه مواد از اتم ساخته شده اند. اتم از ذره هاي ريزي بنام الكترون، پروتون ، نوترون و ... تشكيل شده است. جرم نوترون و پروتون تقريبا برابر است. نوترون كمي از پروتون سنگين تر است. الكترون و پروتون بار الكتريكي دارند اما نوترون خنثي است. بار الكتريكي پروتون، مثبت و الكترون، منفي است. در اتم هاي خنثي مقدارالكترون و پروتون برابر است. در اتم هاي باردار يا مقدار الكترون از مقدار اصلي زياد است يا كم است. تعداد پروتون هاي هر عنصر را عدداتمي مي نامند. عدد…

چند نكته مهم در مورد فصل دوم علوم تجربي پايه هشتم

چهارشنبه 15 شهريور 1396

 

 

فصل دوم: از درون اتم چه خبر

avaye-danesh.rozblog.com

چند نكته مهم:

همه مواد از اتم ساخته شده اند.

اتم از ذره هاي ريزي بنام الكترون، پروتون ، نوترون و ... تشكيل شده است.

جرم نوترون و پروتون تقريبا برابر است.

نوترون كمي از پروتون سنگين تر است.

الكترون و پروتون بار الكتريكي دارند اما نوترون خنثي است.

بار الكتريكي پروتون، مثبت و الكترون، منفي است.

در اتم هاي خنثي مقدارالكترون و پروتون برابر است.

در اتم هاي باردار يا مقدار الكترون از مقدار اصلي زياد است يا كم است.

تعداد پروتون هاي هر عنصر را عدداتمي مي نامند.

عدد اتمي و مقدار پروتون هميشه در اتم هاي يك عنصر برابر است.

تقريبا تبديل عنصري به عنصر ديگر غيرممكن است.

در باردار كردن اتم ها فقط مقدار الكترون تغيير مي كند.

عدد جرمي، جرم هسته ي هر اتم است.

هسته ي اتم ها را نوترون و پروتون تشكيل مي دهد.

اتمي كه داراي بار مثبت باشد الكترون از دست داده است.

اما اتمي كه داراي بار منفي باشد الكترون گرفته است.

پروتون ها با جذب الكترون ها آنها را در مدار مي چرخانند.

نيروي بين الكترون ها و پروتون ها نيرو جاذبه ذره هاي غيرهمنام است.