close
تبلیغات در اینترنت

هدایت به بالای صفحه

فواید مواد پرتوزا

آوای دانش
    تولید انرژی : بر اثر شکافت هسته ای حاصل از مواد پرتوزا مقدار بسیار زیادی گرما آزاد می شود که از این گرما برای تولید بخار و به حرکت در آوردن توربین ها استفاده می شود و در نهایت باعث تولید انرژی الکتریکی می گردد. شناسایی و درمان بیماری ها : در بحث تشخیص زمانی که این مواد پرتوزا را به بدن بیمار تزریق می کنیم ، این مواد در عضو موردنظر جمع و پرتوهای حاصل از آن باعث می شود که بتوانیم تصویری از این عضو به دست آوریم و به این تشخیص برسیم که آیا فعالیت این عضو طبیعی است یا خیر و در صورت وجود…

فواید مواد پرتوزا

شنبه 19 اسفند 1396

 

 

http://avaye-danesh.rozblog.com/

تولید انرژی :

بر اثر شکافت هسته ای حاصل از مواد پرتوزا مقدار بسیار زیادی گرما آزاد می شود که از این گرما برای تولید بخار و به حرکت در آوردن توربین ها استفاده می شود و در نهایت باعث تولید انرژی الکتریکی می گردد.

شناسایی و درمان بیماری ها :

در بحث تشخیص زمانی که این مواد پرتوزا را به بدن بیمار تزریق می کنیم ، این مواد در عضو موردنظر جمع و پرتوهای حاصل از آن باعث می شود که بتوانیم تصویری از این عضو به دست آوریم و به این تشخیص برسیم که آیا فعالیت این عضو طبیعی است یا خیر و در صورت وجود نارسایی اطلاعات دقیقی از علت و چگونگی آن به دست آوریم . در بحث درمان نیز تزریق مواد پرتوزا برای از بین بردن بافت هایزاید بسیار اهمیت دارد.

تشخیص آتش سوزی :

در برخی از آشکارسازی های دود که ابزاری برای تشخیص خطر آتش سوزی و وجود دود در هوا هستند، از مقدار بسیار کمی مواد پرتوزا برای باردار کردن ذرات هوا و ایجاد جریان الکتریکی در دستگاه استفاده می شود . در حالت عادی جریان الکتریکی ثابتی در آشکار ساز برقرار است ولی با ورود دود و گازهایی غیر از هوا ، این جریان الکتریکی مختل شده و تغییر می کند و باعث اعلام هشدار در دستگاه می شود