هدایت به بالای صفحه

امتحان نهایی، شبه نهایی و نمونه سوال زیست شناسی 3 دوازدهم تجربی

آوای دانش
مجموعه امتحانات زیست شناسی دوازدهم: امتحانات شبه نهایی زیست دوازدهم: 11 مورد امتحان نهایی دی ماه 97 زیست دوازدهم نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم

امتحان نوبت دوم زیست دوازدهم( نهایی و شبه نهایی)

دوشنبه 06 خرداد 1398

 

 

امتحان نوبت دوم نهایی دوازدهم

مجموعه امتحانات زیست شناسی دوازدهم:

امتحانات شبه نهایی زیست دوازدهم: 11 مورد

امتحان نهایی دی ماه 97 زیست دوازدهم

نمونه سوال امتحانی زیست دوازدهم 

همه در یک مجموعه با قیمتی مناسب ( کمتر از قیمت یک چیپس)

در کل 13 فایل PDF

قیمت : 5000 تومان

دانلود