هدایت به بالای صفحه

برخی از انواع مشتق های ساده که باید حفظ باشید

آوای دانش
روش ساده مشتق گیری: کافیست درجه بالای x را به به پشت آن برده و یک واحد از درجه x کم کنیم