هدایت به بالای صفحه

فيلم آموزشي فصل اول علوم تجربي پايه هشتم

آوای دانش
فيلم آموزشي,فصل اول,علوم تجربي,پايه هشتم,راهنمايي,متوسطه اول,ماده خالص,ماده ناخالص,مخلوط,جداسازي,سوسپانسيون,الكل,جامد در جامد,مايع در مايع,گاز در گاز,گاز در مايع,جامد در مايع,محلول,حلال,حل شونده,