هدایت به بالای صفحه

جدا کردن براده آهن از خاک و جدا کردن خاک از آب(فيلم آموزشي)

آوای دانش
جداسازي,براده آهن,خاك,آب,فيلم آموزشي,مخلوط,ناخالص,خالص,پايه هشتم,متوسطه اول,راهنمايي,