هدایت به بالای صفحه

روزه

آوای دانش
امام صادق (ع) مي فرمايد: آنگاه كه روزه مي گيري بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.

روزه

چهارشنبه 08 شهريور 1396

 

 

http://avaye-danesh.rozblog.com/

امام صادق (ع) مي فرمايد:

آنگاه كه روزه مي گيري بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه دار باشند.